TandN.Bakermart

TERMS & CONDITIONS

| เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ |

  1. ห้ามผู้ใช้งานทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง รูปภาพ, ข้อความ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ส่วนหนึ่งส่วนใดซึ่งปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ นำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต จะต้องมีการลงนามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นทางทีมงานจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

 

| เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ |

  1. ระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นี้เป็นเพียงการแจ้งสั่งซื้อกับทางร้านค้าเท่านั้น โดยกระบวนการสั่งซื้อนี้จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันรายการสั่งซื้อจากร้านค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  2. ทางร้านค้าจะทำการจัดส่งสินค้าให้หลังจากได้รับการแจ้งหลักฐานโอนเงินแล้วเท่านั้นตามวันและเวลาที่กำหนด
  3. ลูกค้าสามารถติดตามรายงานการจัดส่งสินค้าได้ทางหน้าเว็บไซต์หรือช่องทางการติดต่อของเรา