ลำดับ
รายการสินค้า
จำนวน
1
กล่องครึ่งปอนด์ เจาะ
ร้อยละ
2
กล่อง 1 ปอนด์ เจาะ
ร้อยละ
3
กล่อง 2 ปอนด์ เจาะ
ร้อยละ
4
กล่อง 3 ปอนด์ เจาะ
ร้อยละ
5
กล่อง 4 ปอนด์ เจาะ
ร้อยละ
6
กล่อง 5 ปอนด์ เจาะ
ร้อยละ
7
กล่องครึ่งปอนด์ ไม่เจาะ
ร้อยละ
8
กล่อง 1 ปอนด์ ไม่เจาะ
ร้อยละ
9
กล่อง 2 ปอนด์ ไม่เจาะ
ร้อยละ
10
กล่อง 3 ปอนด์ ไม่เจาะ
ร้อยละ
11
กล่อง 4 ปอนด์ ไม่เจาะ
ร้อยละ
12
กล่อง 5 ปอนด์ ไม่เจาะ
ร้อยละ
13
กล่อง 1 ปอนด์ เตี้ย ไม่เจาะ
ร้อยละ
14
กล่อง 2 ปอนด์ เตี้ย ไม่เจาะ
ร้อยละ
15
กล่อง 3 ปอนด์ เตี้ย ไม่เจาะ
ร้อยละ
16
กล่อง 1 ปอนด์ เจาะ พิมพ์สี
ร้อยละ
17
กล่อง 2 ปอนด์ เจาะ พิมพ์สี
ร้อยละ
18
กล่อง 3 ปอนด์ เจาะ พิมพ์สี
ร้อยละ
19
ฐานครึ่งปอนด์
ร้อยละ
20
ฐาน 1 ปอนด์
ร้อยละ
21
ฐาน 2 ปอนด์
ร้อยละ
22
ฐาน 3 ปอนด์
ร้อยละ
23
ฐาน 4 ปอนด์
ร้อยละ
24
ฐาน 5 ปอนด์
ร้อยละ
25
กล่อง 3 x 4 x 3 ( 1 ชิ้น)
ร้อยละ
26
กล่อง 2.5 x 4 x 2.5 ( 2ชิ้น)
ร้อยละ
27
กล่อง 4 x 4 x 2.5 ( 2ชิ้นสูง)
ร้อยละ
28
กล่อง 4 x 4 x 3 ( 4 ชิ้นเล็ก)
ร้อยละ
29
กล่อง 4 x 6 x 3 ( 4 ชิ้นใหญ่)
ร้อยละ
30
กล่อง 5 x7 x 3 ( 6 ชิ้นเล็ก)
ร้อยละ
31
กล่อง 6 x 8 x 3 ( 6 ชิ้นใหญ่)
ร้อยละ
32
กล่อง 4 x 5 x 3
ร้อยละ
33
กล่อง 3 X 4 x 3 ( 1 ชิ้น) พิมพ์ลาย
ร้อยละ
34
กล่อง 4 x 4 x 3 ( 4 ชิ้นเล็ก) พิมพ์ลาย
ร้อยละ
35
ถาดขนมปัง 1 ชิ้น
ร้อยละ
36
ถาดขนมปัง 2 ชิ้น
ร้อยละ
37
กระดาษลอกลายขาว , เทา
1 รีม
38
กระดาษไข
1 รีม
39
กระดาษฟรุ๊ป
1 รีม
40
กระทงฟอร์ย 3330
1,000 ใบ
41
กระทงฟอร์ย 3218
1,000 ใบ
42
กระทงฟอร์ย 3219
1,000 ใบ
43
กระทงฟอร์ย 3220
1,000 ใบ
44
กระทงฟอร์ย 3223
1,000 ใบ
45
กระทงฟอร์ย 3318
1,000 ใบ
46
กระทงฟอร์ย 3217
1,000 ใบ
47
กระทงฟอร์ย 2616
1,000 ใบ
48
กระทงฟอร์ย 2614
1,000 ใบ
49
กระทงฟอร์ย 1612
1,000 ใบ
50
กระทงฟอร์ย1611
1,000 ใบ
51
กระทงฟอร์ย B40
1,000 ใบ
52
กระทงฟอร์ย S-40
1,000 ใบ
53
กระทงฟอร์ย S-25
1,000 ใบ
54
กระทงฟอร์ย สีทอง 3220
1,000 ใบ
55
กระทงฟอร์ย สีทอง 3217
1,000 ใบ
56
กระทงฟอร์ย สีทอง 2616
1,000 ใบ
57
กระทงฟอร์ย สีทอง 1612
1,000 ใบ
58
กระทงฟอร์ย สีทอง 1611
1,000 ใบ
59
กระทงฟอร์ย สีทอง 3330 (A-1)
1,000 ใบ
60
กระทงฟอร์ย สีทอง 3330 (A-1)
1,000 ใบ
61
ถาดฟอรย์เหลี่ยม ครึ่งปอนด์
6นิ้วx4นิ้ว 1ห่อ 5ใบ+ฝา
62
ถาดฟอรย์เหลี่ยม ครึ่งปอนด์
5นิ้วx6นิ้ว 1ห่อ 5ใบ+ฝา
63
ถาดฟอรย์เหลี่ยม ครึ่งปอนด์ เตี้ย
5นิ้วx7นิ้ว 1ห่อ 5ใบ+ฝา
64
ถาดฟอรย์เหลียม 1ปอนด์
4นิ้วx8นิ้ว 1ห่อ 5ใบ+ฝา
65
ถาดฟอรย์เหลียม 2ปอนด์
4นิ้วx9นิ้ว 1ห่อ 4ใบ+ฝา
66
ถาดฟอรย์กลม 1ปอนด์
7นิ้วx2นิ้ว 1ห่อ 5ใบ+ฝา
67
ถาดฟอรย์กลม 2ปอนด์
7นิ้วx2นิ้ว 1ห่อ 5ใบ+ฝา
68
ถาดฟอรย์กลม 316 +ฝา
130x20 1ห่อ 10ใบ
69
ถ้วยฟอรย์ 313 ก้นกลม
8นิ้วครึ่งx2นิ้ว 1ห่อ 5ใบ+ฝา
70
กล่องเค็กสามเหลี่ยม ฐานน้ำตาล
ใบละ
71
กระทงปาเน็ตโทน (51 ใหญ่)
100 ใบ
72
กระทงปาเน็ตโทน (52 กลาง)
100 ใบ
73
กระทงปาเน็ตโทน (53 กลาง)
100 ใบ
74
กระทงปาเน็ตโทน (54 เล็ก)
100 ใบ
75
ถาดกระดาษ เบอร์ 55 รีใหญ่
100 ใบ
76
ถาดกระดาษ เบอร์ 56 รีกลาง
100 ใบ
77
ถาดกระดาษ เบอร์ 57 รีเล็ก
100 ใบ
78
ถาดกระดาษ เบอร์ 58 เหลี่ยมใหญ่
100 ใบ
79
ถาดกระดาษ เบอร์ 59 เหลี่ยมใหญ่
100 ใบ
80
ถาดกระดาษ เบอร์ 60 เหลี่ยมเล็ก
100 ใบ
81
ถาดกระดาษ เบอร์ 64 กลมเตี้ยใหญ่
100 ใบ
82
ถาดกระดาษ เบอร์ 65 กลมเตี้ยกลาง
100 ใบ
83
ถาดกระดาษ เบอร์ 66 กลมเตี้ยเล็ก
100 ใบ
84
ถาดกระดาษ เบอร์ 67 สามเหลี่ยม
100 ใบ
85
ถาดกระดาษ เบอร์ 68 กลมกลาง
100 ใบ
86
ถาดกระดาษ เบอร์ 69 กลมจิ๋วเตี้ย
100 ใบ
87
ถ้วยกาแฟ กระดาษ 6 ออนซ์
 
88
ถ้วยกาแฟ กระดาษ 16 ออนซ์
 
89
ถ้วยกาแฟ กระดาษ 22 ออนซ์
 
90
ถุงจีบ 5x8
1กก.
91
ถุงจีบ 6x9
1กก.
92
ถุงจีบ 7x11
1กก.
93
ถุงจีบ 8x12
1กก.
94
ถุงจีบ 9x14
1กก.
95
ถุงจีบ 10x15
1กก.
96
ลวดรัดปากถุง ตัดแล้ว
1000 เล้น
97
สก๊อตเทป 12มม.
1*12ม้วน
98
สก๊อตเทป 18มม.
1*8ม้วน
99
E 16
ร้อยละ
100
E 18
ร้อยละ
101
E 34
ร้อยละ
102
E 40
ร้อยละ
103
E 66
ร้อยละ
104
E 103
ร้อยละ
105
E 104
ร้อยละ
106
E J4
ร้อยละ
107
E 81 ถาด 8 หลุม
ฐานPS สีน้ำตาล+ฝาPVC
108
E 81 ถาด 8 หลุม
ฐานPS สีขาว+ฝาPVC
109
E 82 ถาด 6 หลุม
ฐานPS สีน้ำตาล+ฝาPVC
110
E 82 ถาด 6 หลุม
ฐานPS สีขาว+ฝาPVC
111
E 93 เบบี้กลม
ฐานPS สีน้ำตาล+ฝาPVC
112
อเวย์สั้น
ฐานPS สีน้ำตาล+ฝาPVC
113
อเวย์สั้น
ฐานPS สีขาว+ฝาPVC
114
กล่องเค็กสามเหลี่ยม ฐานน้ำตาล
ฐานPS สีน้ำตาล+ฝาPVC
115
กล่องเค็กสามเหลี่ยม ฐานขาว
ฐานPS สีขวา+ฝาPVC
116
เค็ก 1ปอนด์ สี่เหลี่ยม ◙
ฐานPS สีขวา+ฝาPVC
117
เค็ก 1ปอนด์ กลมน้ำตาล
ฐานPS สีน้ำตาล+ฝาPVC
118
เค็ก 1ปอนด์ สี่เหลียมน้ำตาล
ฐานPS สีน้ำตาล+ฝาPVC
119
เค็ก 2ปอนด์ สี่เหลี่ยม
ฐานPS สีน้ำตาล+ฝาPVC
120
เค็ก 2ปอนด์ สี่เหลี่ยม
ฐานPS สีน้ำตาล+ฝาPVC
121
เค็ก 3ปอนด์ สี่กลม
ฐานPS สีน้ำตาล+ฝาPVC
122
เค็ก ครึ่งปอนด์
ฐานPS สีขาว+ฝาPVC
123
กล่องแซนวิสเล็ก
PVC
124
กล่องแซนวิสกลาง
PET
125
กล่องแซนวิสใหญ่
PET
126
กล่องอาหาร 3 ช่อง+ฝา (หนา)
ฐาน PS สีขาว+ฝา PVC
127
กล่องอาหาร 3 ช่อง+ฝา (บาง)
ฐาน PS สีขาว+ฝา PVC
Home | About Us | Products | Contact Us
Copyright 2008 T and N Bakermart Co., Ltd. All right reserved. Site by Spacepixels